تماس: 09353132500

رفرنس نویسی در پایان نامه و راه های ساده برای یادگیری رفرنس نویسی در پایان نامه

رفرنس نویسی در پایان نامه و راه های ساده برای یادگیری رفرنس نویسی در پایان نامه :

رفرنس نویسی در پایان نامه چیست؟ اغلب در دوره های تحصیل خود در تمامی مواقع خواسته یا ناخواسته دچار سرقت ادبی  (plagiarism) می شویم در تحقیق های مختلفی که انجام می دهیم و یا در مقاله نویسی های مختلف برای مدارس پایان نامه ارشد دکتری انجام داده ایم برای اینکه دچار سرقت ادبی نشویم باید لیست کاملی از اطلاعات نویسنده یا صاحب ایده را، در پایان نوشته‌ی خود تحت عنوان منابع تحقیق، درج نمایید. به این عمل در اصلاح رفرنس نویسی یا ارجاع دهی می نامند.

روش شیکاگو

این روش رفرنس دهی که در دانشگاه شیکاگوی آمریکا تدوین شده است، عمدتا در پایان نامه های مربوط به شاخه علوم انسانی استفاده می شود. این روش، از ارجاع درون متنی و برون متنی بهره می برد. روش درون متنی به معنای استفاده از جملات و عبارات منابع مورد نظر در متن مقاله یا متن نوشته شده بوده و روش برون متنی به این صورت است که یادداشت هایی بصورت پاورقی یا پی نوشت از منبع مورد نظر استخراج و استفاده می شود.

روش رفرنس دهی IEEE

در این روش برای ذکر منابع از شماره استفاده می شود به این صورت که در محل مورد نیاز از جمله، شماره منبع بعد از یک فاصله داخل کروشه قرار می گیرد. این روش، استانداردی برای کلیه مجلات انجمن IEEE می باشد. در انتهای این روش از فهرست منابعی که شماره آنها در متن داده شده است استفاده می کنیم.

روش رفرنس نویسیهاروارد (Harvard Referencing)

این روش بیشتر توسط دانشجویان انجام می شود و بر دو نوع است:

ارجاع دهی در متن: بلافاصله پس از استفاده از یک نقل قول داخل پرانتز نام نویسنده و سال ارائه مقاله را ذکر میکنیم.

ارجاع دهی خارج از متن: استفاده از فهرست منابع در انتهای مطلب نوشته شده است.

روش رفرنس نویسی AMA

این روش برای نوشتن مقالات پژوهشی در زمینه پزشکی کاربرد دارد. این روش نیز در داخل متن استفاده شده به صورتی که به هر منبع یک شماره تعلق گرفته و این شماره را در متن استفاده می کنیم. در انتهای مقاله و در بخش منابع و ماخذ، لیستی شماره گذاری شده از منابع به همراه اطلاعات کلی در اختیار خواننده قرار می گیرد.

روش MLA

این روش عمدتا برای متون و مقالات شاخه علوم انسانی و هنگامی منابع ما کتاب ها هستند استفاده می شود. روش MLA از دو بخش تشکیل شده که درون متن و انتهای آن انجام می شود. به این صورت که درون متن بلافاصله پس از اتمام مطلبی که از یک کتاب استخراج شده باشد، پرانتزی حاوی نام خانوادگی نویسنده و شماره صفحه قید شده و باقی اطلاعات مربوط به کتاب در بخش منابع و ماخذ ذکر می شود.

سبک رفرنس نویسی APA 

روش رفرنس نویسی (APA (American psychological association برای موسسه‌های دانشگاهی توسط انجمن روانشناسی آمریکا، بوجود آمد. این روش رفرنس نویسی اغلب برای کارهای پژوهشی و تحقیقات اجتماعی مورد ارجاع قرار می‌گیرد. در روش رفرنس نویسی APA از هر چهار طرف کاغذ یک اینچ (معادل ۲. ۵۴ سانتی متر) فاصله در نظر گرفته می‌شود. فونت مورد استفاده در این سبک اکثرا Times New Roman می‌باشد.

در روش ارجاع دهی APA قسمتی از اطلاعات منبع در متن به صورت خلاصه ذکر می شو و توضیح کامل‌تر از منابع مورد استفاده در انتهای فایل متنی یا همان قسمت منابع ذکر می شود.

دلایل برتری روش APA بر دیگر روش هایرفرنس دهیعبارتند از؛

 • مورد قبول بسیاری از ژورنالها و انجمن های علمی معتبر بین المللی است؛
 • به طور مداوم مورد بازنگری قرار می گیرد؛
 • با بسیاری از نرم افزارهای مدیریت منابع علمی مانند EndNote سازگار می باشد؛
 • توسط بسیاری از پایگاه های اطلاعات علمی مورد قبول واقع شده و در موقع جستجوی اطلاعات می توان  اطلاعات را بر اساس آن دریافت نمود.
 •  نحوه نگارش منابع بر اساس سبک APA در داخل متن و آخر قسمت منابع انجام می پذیرد.
 • مرسوم ترین شیوه مـاخذ نویسی در جهان به شـمار می رود و بر همه شیوه های دیگری که برای تســریع درنوشتن، تایپ  و انتشارمورد استفاده قرارمی گیرند برتری دارد و از سوی بسیاری از مجلات و انـجمن های علمی  مورد قبول واقع شده است.

رفرنس نویسی در داخل متن

1- اگر نوشته ای كه از كتاب یا جایی گرفته شود و نقل قول مستقیم باشد لازم است رفرنس دهی آن به این صورت باشد .

نقل قول مستقیم ( مناف زاده ، 1386 ، صفحه 103 ) .

نقل قول غیر مستقیم ( مناف زاده ، 1386)

2- رفرنس دهی كتابی كه تألیف باشد به شیوه زیر است:

–         اگر مولف آن فقط یك نفر باشد        ( دلاور ، 1387 ، صفحه 102 ) .

–         اگر دو نفر مولف داشته باشد       ( دلاور ، اسدیان ، 1387 ، صفحه 104 )

–          اگر سه نفر مولف داشته باشد       ( دلاور ، شریعتی ، محمدیان ، 1387 ، صفحه 90) .

–          اگر بیش تر از سه نفر مولف داشته باشد      ( دلاور و دیگران ، 1386 ، صفحه 101) .

نكته : اگر از یك نویسنده كتابهایی داشته باشیم كه در یك سال تألیف شده باشند از حروف انگلیسی a و b و C و … استفاده می شود. مثلاً :

(دلاور ، 1386 ، a ، ص 50) .

(دلاور ، 1386 ، b ، ص 90) .

(دلاور ، 1386 ، c ، ص 21) .

نكته : اگر مطلبی را از كتابی كه در آن نویسنده ، آن مطلب را از كس دیگری در كتاب خود نقل قول كرده است، بیاوریم رفرنس دهی آن به شیوه ی زیر است:

( دلاور به نقل از تایلر ، 1384 ، ص 40 ) .

3- رفرنس نویسی كتاب ترجمه در داخل متن به شیوه زیر می باشد:

( گوتگ ، سال میلادی (1935) ، صفحه 100) .

در داخل متن از مترجم نامی آورده نمی شود . بلكه تنها از نام مولف استفاده می شود . همچنین در آوردن سال تألیف هم دقت شود كه حتماً سال میلادی كه در آن مولف آن كتاب را تألیف كرده ؛ نوشته شود و از نوشتن سال ترجمه خودداری شود.

نكته : اگر در متن مطالبی را از یك نویسنده به صورت پی در پی بیاوریم ، لازم نیست حتماً در همه موارد نام وی را بنویسیم. در این حالت به صورت زیر عمل می كنیم .

( دلاور ، 1372 ، صفحه 14 ) .

( همان منبع . )        اگر مطلب از همان صفحه باشد .

( همان منبع ، صفحه 15 )       اگر منبع همان بود ولی صفحه تغییر نمود .

4– رفرنس دهی مقاله در داخل متن

–         اگر مولف مقاله ما یك نفر باشد        ( دلاور ، 1387 ، صفحه 16 ) .

–         اگر مولف مقاله دو نفر باشد       ( دلاور ، رضایی ، 1387 ، صفحه 16 ) .

–         اگر مولف مقاله سه نفر باشد       ( دلاور ، رضایی ، حسینی ، 1385 ، صفحه 100) .

–         اگر مولف مقاله بیشتر از سه نفر باشد       ( تایلر و دیگران ، 2007، صفحه     ) .

در حالت كلی شیوه رفرنس دهی مقاله با كتاب تألیف فرق چندانی ندارد.

5- رفرنس دهی از اینترنت در داخل متن

( اسدیان ، 1386 ) .

6- رفرنس دهی از پایان نامه یا تحقیق

اگر نویسنده یا مولف یك نفر باشد      ( دلاور ، 1347 ، صفحه 60 )

اگر نویسنده یا مولف دو نفر باشد       ( دلاور ، حسینی ، صفحه 41 )

اگر نویسنده یا مولف سه نفر باشد       ( دلاور ، اسدیان ، حسینی ، صفحه 20 )

7- رفرنس دهی سخنرانی ( برنامه تلویزیونی ) .

( قمیشی ، 1385 )

8 – رفرنس دهی ویراستار و گردآورنده

سلطانی ، پوری . قواعد و ضوابط چاپ كتاب شامل ضوابط انتشاراتی شیوه خط فارسی كتابنامه فارسی . ( 1367 ) . تهران : وزارت فرهنگ و آموزش عالی كتابخانه ملی ایران . صفحه 80 .

9- رفرنس دهی بدون ناشر و محل انتشار

كسایی ، خسرو . ( 1362 ) . چگونه عكس رنگی چاپ كنیم؟ تكنیك های تاریكخانه . [ بی جا : بی نام ] ، صفحه 230 .

10 رفرنس دهی از ویرایش

محسنی ، منوچهر . ( 1353 ) . جامعه شناسی عمومی . ویرایش 2 . ( تهران : طهوری ) . ص15 .

رفرنس نویسی در خارج از متن ( قسمت منابع )

در این مرحله مشخصات کامل آورده می شود.در این مرحله برای مرتب کردن منابع نباید از شماره گذاری استفاده کرد. بلکه باید به تبعیت از شیوه رایج جهانی

از ترتیب حروف الفبا استفاده نمود.

۱- رفرنس دهی کتاب تألیف .

 •   اگر یک نفر مولف داشته باشد  علی محمدزاده، خلیل . ( ۱۳۸۸) . قطره ای از باران. تهران : انتشارات فردوس .کتاب: با یک نویسنده:
 •  کریمی، یوسف ( ۱۳۷۵ ). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها. تهران: نشر ارسباران.
 • کریمی، یوسف ( ۱۳۸۲ ). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم). تهران: نشرارسباران.
 •  کریمی، ی. ( ۱۳۸۲ ). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم). تهران: نشر ارسباران.
 •  وین رایت، ویلیام (بی تا). عقل و دل. ترجمه: محمد هادی شهاب ( ۱۳۸۶ ). قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی.
 •   اگر دو نفر مولف داشته باشد   طبیبی ، جمال الدین ؛ ملکی ، محمد رضا . (۱۳۹۰) . اسم کتاب . محل نشر: نام انتشارات .کتاب: با دو نویسنده:
 •  مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. ( ۱۹۹۵ ). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمداعرابی (۱۳۷۷). تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
 • مارشال، ک. و راسمن، گ. ب. ( ۱۹۹۵ ). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی(۱۳۷۷). تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
 •   اگر سه نفر مولف داشته باشد   طبیبی ، جمال الدین ؛ ملکی ، محمد رضا ؛ نصیری پور، اشکان . (۱۳۸۴) . اسم کتاب . محل نشر : انتشارات .کتاب: با سه نویسنده:
 •  سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه . ( ۱۳۷۶ ). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
 •  سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه . ( ۱۳۷۶ ). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
 •  سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. ( ۱۳۷۶ ). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
 •  اگر بیش از سه نفر مولف داشته باشد حسینی ، سید مجتبی و دیگران . ( ۱۳۸۶) اسم کتاب . محل نشر : انتشارات .نکته: منبع با بیش از شش نویسنده
 •  منابعی که بیش از شش نویسنده دارند بعد از ششمین نویسنده « و همکاران » اضافه می شود؛
 •  بعضی صاحب نظران معتقدند نوشتن نام شش نویسنده متن را طولانی می کند لذا ذکر نام سه نویسنده ی اول کافی است و بعد از آن باید « و همکاران » نوشته شود.
 • در متون فارسی کمتر منبعی می توان پیدا کرد که بیش از سه نویسنده داشته باشد، ولی در متون انگلیسی منابع بابیش از سه نویسنده (به ویژه در مقاله های علمی) به طور مکرر مشاهده می شود

۲-رفرنس دهی کتاب ترجمه

 • لئوک ، گاه . چی.؛ هوم، چوآ . ز .؛ سی کت، ان جی . (۲۰۰۶) . پوست آسیایی (اطلس رنگی مرجع بیماری های پوست) . ترجمه علی محمدزاده  خلیل و سایرین (۱۳۸۹) . تهران : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتدر صورتی که مولف آن بیشتر از یک نفر باشد تفاوت چندانی با رفرنس دهی کتاب تألیف ندارد فقط مترجم را می آوریم .

۳- رفرنس دهی از مجله .

 •  احمدی ، احد . ( ۱۳۸۴) . رویکردهای برنامه درسی. مجله نوآوریهای آموزشی ، سال هفتم ، شماره ۴ .صفحه ۳۲-۲۶
 •  اسدالهی، قربانعلی؛ یعقوبی، محمد و سلیمانی، بهرام ( ۱۳۷۲ ). بررسی میزان مردودی وقبولی با رتبه تولد در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی ۶۷، ۱۳۶۶ . پژوهش های روان شناختی، دوره ۲ شماره ۱ و ۲ .صفحه ۳۲-۲۶

۴- رفرنس دهی از فصل نامه

 • حریرچی ، ایرج . (۱۳۸۷) ، اسم مقاله . فصل نامه مرکز تحقیقات سرطان سینه ، شماره ۷ .

۵- رفرنس دهی از مقاله اینترنتی

 • دلاور ، علی . ( ۱۳۸۷) ، اسم مقاله . آدرس اینترنتی،در انتها, تاریخ دسترسی به منبع نیز قید می شود

۶- رفرنس دهی ازمقاله: برخط (آنلاین / اینترنتی)

 •  دیلمقانی، میترا (بی تا). دانشگاه های مجازی: چالش ها و ضرورت ها. مقاله ارائه شده به کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران. بازیابی شده در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵

Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal.

BMJ. 1995; 310: 1387-90. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive.

Accessed September 26, 1996

 •  در استناد به منابع اینترنتی, در انتها, تاریخ دسترسی به منبع نیز قید می شود

۷- رفرنس دهی از پایان نامه

 • مهدوی ، سید محمد صادق . (۱۳۸۶) . اسم پایان نامه . پایان نامه کارشناسی ارشد یا کارشناسی . اسم دانشگاه .

۸- سخنرانی ( کاست ، برنامه تلویزیونی )

 • شریعتی ، علی . ( ۱۳۸۸) . اسم برنامه تلویزیونی : روز پخش .

جاسبی ، عبدالله . (۱۳۶۹ ) . دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه سیاسی و اقتصادی . حسینیه ارشاد . کاست شماره ۱۲۲ .

۹- رفرنس دهی از جزوه دانشگاهی

 • دلاور ، علی . ( ۱۳۸۶) . جزوه روش تحقیق . دانشگاه علوم تربیتی علامه طباطبایی .

۱۰- رفرنس دهی ویراستار و گردآورنده

 • سلطانی ، پوری . قواعد و ضوابط چاپ کتاب شامل ضوابط انتشاراتی شیوه خط فارسی کتابنامه فارسی .
 • ( ۱۳۶۷ ) . تهران : وزارت فرهنگ و آموزش عالی کتابخانه ملی ایران . صفحه ۸۰ .

۱۱- رفرنس دهی بدون ناشر و محل انتشار

 • کسایی ، خسرو . ( ۱۳۶۲ ) . چگونه عکس رنگی چاپ کنیم؟ تکنیک های تاریکخانه . [ بی جا : بی نام ] ،صفحه ۲۳۰ .

۱۲- رفرنس دهی از روزنامه

 • آموزش و پرورش نخستین منزلگاه بازسازی فرهنگی . ( پنجم مهرماه ۱۳۶۷ ) . اطلاعات. شماره ۱۳۴۳ . صفحه ۵٫

۱۳- رفرنس دهی از ویرایش

 • محسنی ، منوچهر . (۱۳۵۳ ) . جامعه شناسی عمومی . ویرایش ۲ . تهران : طهوری .

Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered child(5th ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.

کتاب ویراستاری شده کتابی است که هر فصل آن توسط یک یا چند نویسنده نگارش شده ولی مسئولیت کل کتاب به عهده ویراستا(ران) است که مسئولیت تنظیم مطالب را بر عهده دارند.

 • گیبس، گراهام ( ۲۰۰۳ ). ده سال بهبود یادگیری دانش آموز. در کریس راست (ویراستار): بهبود یادگیری دانشآموز، (ص ۹-۲۶). بریتانیا: انتشارات دانشگاه آکسفورد.

۱۴- رفرنس دهی از منابع چاپ نشده: پایان نامه ها و گزارش های پژوهشی

 •  خامسان، احمد ( ۱۳۷۴ ). بررسی مقایسه ای ادراک خود در زمینه تحولی و سلامت روانی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.
 •  خامسان، احمد؛ آیتی، محسن و تفضّلی مقدم، عباس ( ۱۳۸۰ ). بررسی مشکلات و نحوه گذراندن اوقاتفراغت دانشجویان دانشگاه بیرجند. گزارش طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند.

۱۵-رفرنس دهی از مقالات : مجموعه مقالات همایش ها

 •  خامسان، احمد ( ۱۳۸۶ ). چالش های ایجاد برنامه های دکتری برخط. در مجموعه مقالات همایش تأملی بر دروه های دکتری ایران (ص ۳۶-۲۴ ). مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، تهران، اردیبهشت ۱۳۸۶ ، دانشگاه پیام نور.

 

رفرنس نویسی در پایان نامه و راه های ساده برای یادگیری رفرنس نویسی در پایان نامه

الو تز برندی متفاوت در خدمات پایان نامه و مشاوره پروپوزال با همکاری اساتید برجسته ایران

مشاوره پروپوزال دکتری و مشاوره پروپوزال ارشد و مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری

تلفن های مشاوره و تماس 09199631325 و 09353132500 می باشد …

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.