تماس: 09353132500

شیوه استناد دهی (Citation Style) چیست؟

انواع استناد دهی که به آن سبک ارجاع نیز گفته می ­شود شامل قوانینی است که بر اساس آن در نوشته علمی به مرجع و منبع اشاره می­ شود.

اغلب، راهنمای سبک و روش ارجاع دهی در یک کتابچه راهنمای رسمی با توضیحات، مثال و ساختار منتشر می­ شود.

انواع شیوه های ارجاع دهی و رفرنس نویسی در زبان انگلیسی

چندین روش مختلف برای استناد به منبع وجود دارد. درگذشته هر موضوع و تخصصی قانون ارجاع مخصوص به خودش را داشت، اما امروزه در بین دانشگاه­ ها و کالج­ ها گرایش بیشتری برای انتخای یک متد و روش برای این کار وجود دارد.

محبوب ترین انواع ارجاع دهی و رفرنس نویسی در انگلیسی شامل APA، Chicago، Harvardو MLAمی ­شود. این روش ­ها به طور گسترده در بسیاری از تخصص ­های علمی مورد استفاده قرار می­ گیرند.

تفاوت روش های ارجاع دهی و رفرنس نویسی

وقتی نوبت به انواع سبک های ارجاع دهی می­ رسد دو مشخصه اصلی وجود دارد.

مورد اول مربوط به این است که چطور یک منبع در صفحه فهرست منابع یا “آثار مورد استناد” نوشته می­ شود. آیا عناوین به صورت ایتالیک(italic) نوشته می­ شوند؟ آیا دوره زمانی یا تاریخ در انتهای هر منبع در لیست قرار می­ گیرد؟

مشخصه دوم روش استناد به منبع درون متن است.

به سه روش مختلف می­ توان درون متن به منبع اشاره کرد:

  • روش نویسنده-تاریخ: در این روش، شما مستقیما در جایی از متن که به منبع اشاره می­ کنید، نام نویسنده و سال انتشار کار او را ذکر می­ کنید. به استثنای روش MLA، که از سیستم نویسنده-شماره صفحه استفاده می­ کند.
  • روش عددی: در این روش، شما عدد مربوط به هر منبع را در لیست مرجع می ­نویسید و هرجایی در متن که خواستید به آن منبع خاص اشاره کنید فقط عدد مربوط به آن را ذکر می­ کنید.
  • روش نشانه­ گذاری: شما منبع را (به شکل اختصاری) در پاورقی یا ته­ نوشت می ­نویسید.

در ادامه مروری کلی بر سبک­های ارجاع دهی که بیش از همه مورد استفاده قرار می­گیرند خواهیم داشت.

نوع ارجاع دهی

تخصص و موضوع

روش ارجاع دهی

APA

علوم اجتماعی

نویسنده-تاریخ

هاروارد

اقتصاد

نویسنده-تاریخ

ونکوور

علوم پزشکی

عددی

شیکاگو A

علوم انسانی

نشانه­ گذاری

شیکاگو B

علوم انسانی

نویسنده-تاریخ

OSCOLA

حقوق

نشانه ­گذاری

MLA

علوم انسانی(تخصص زبان شناسی)

نویسنده-عدد صفحه

IEEE

علوم سخت( همانند IT)

عددی

Turabian

علوم انسانی (تخصص زبان شناسی)

نشانه ­گذاری

Turabian

علم اجتماعی

نویسنده-تاریخ

AMA

علوم پزشکی

عددی

ACS

شیمی

عددی، نویسنده-عدد صفحه و نشانه­ گذاری

NLM

علوم پزشکی

عددی

AAA

مطالعات اجتماعی

عددی

APSA

علوم سیاسی

نویسنده-تاریخ

ABNT

علوم فنی

عددی، نویسنده-تاریخ

روش ارجاع دهی به سبک APA

APA یکی از محبوب­ ترین روش­ های استناد دهی درنوشته­ های علمی است. روش رفرنس نویسی به سبک APA توسط انجمن روانشناسی آمریکا (American Psychological Association) ایجاد شد و بیشتر در علوم اجتماعی و روان شناسی مورد استفاده قرار می ­گیرد.

امروزه بسیاری از تخصص ­های دیگر نیز از این روش برای استناد به منبع استفاده می­ کنند.

روش APA از سیستم نویسنده-تاریخ پیروی می کند، روشی که در آن به شکل اختصاری و درون متن به منبع اشاره می کنید و در فهرست منابع تمام مرجع ­ها را به طول کامل لیست می­کنید.

نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک APA

ارجاع دهی درون متنی به روش APA

این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­ کند (استوارت و سیمونس، ۲۰۱۰، صفحه۲۲).

ارجاع در فهرست منابع به روش APA

Stewart,D. & Simmons,M. (2010). زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند. Berkeley، USA: مجله خبری نیو رایدرز (New Riders Press).

روش ارجاع دهی به سبک هاروارد (Harvard)

روش هاروارد اغلب در علوم اقتصاد مورد استفاده قرار می­ گیرد. هیچ راهنمای رسمی برای این سبک وجود ندارد، بدین معنا که فقط چند تغییر کوچک وجود دارد. چند سازمان که یک راهنما برای این سبک ارجاع دهی ارائه کرده اند:

  • موسسه استاندارد بریتانیا (British Standards Institution)
  • خدمات انتشارات دولتی استرالیا (Australian Government Publishing Service (AGPS))

همانند روش APA ، هاروارد نیز از سیستم نویسنده-تاریخ پیروی می­ کند. همین مساله، ارجاع دهی به روش هاروارد را بسیار شبیه به APA می­ سازد.

نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به روش هاروارد (Harvard)

ارجاع درون متنی به روش هاروارد

این کتاب از داستان­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند( استوارت و سیمونس،۲۰۱۰، صفحه۲۲).

ارجاع در فهرست منابع به روش هاروارد

Stewart,D. & Simmons,M. (2010). زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می ­کنند، مجله خبری نیو رایدرز (New Riders PressBerkeley.

روش ارجاع دهی به سبک ونکور (Vancouver)

سبک ونکوور توسط کمیته بین المللی ویراستاران مجله پزشکی (ICMJE) ارائه شد و بیشتر در دنیای پزشکی مورد استفاده قرار می­ گیرد. به جای استفاده از سیستم نویسنده-تاریخ، در سبک ونکوور از سیستم عددی استفاده می­ شود. در نوشته، منبع با یک شماره مشخص می­ گردد در حالیکه جزییات منبع در یک لیست کامل در فهرست منابع قرار می­ گیرد.

نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک ونکوور

نحوه ارجاع دهی درون متنی در روش ونکور

این کتاب از داستان ­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند.(۱)

نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع به روش ونکور

۱٫Stewart D,Simmons M. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند. برکلی: نیو رایدرز پرس(New Riders Press) :2010.

روش ارجاع دهی به سبک شیکاگو (Chicago)

روش شیکاگو توسط راهنمای سبک شیکاگو (The Chicago Manual of Style) منتشر می­ شود و در علوم انسانی مورد استفاده قرار می­ گیرد. این سبک دو نوع مختلف دارد:

  • شیکاگوA : شما منبع را با اطلاعات کامل در پاورقی یا ته­ نویس و در فهرست کتب مربوطه اشاره می­ کنید.
  • شیکاگوB : شما منبع را به شکل اختصاری، با فرمت نویسنده-تاریخ ، در نوشته و یا در فهرست کتب به صورت لیستی کامل از منبع می­ نویسید.

نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک شیکاگوA

نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش شیکاگو A

این کتاب از داستان­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­ کند.۱

نحوه ارجاع دهی در پاورقی یا ته­ نویس به روش شیکاگو A

۱ دیو استوارت و مارک سیمونس (Dave Stewart and Mark Simmons)، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت برخورد می کنند. ­ ( برکلی: نیو رایدرز پرس، ۲۰۱۰).

نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع به روش شیکاگو A

استوارت، دیو و مارک سیمونس. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند. برکلی: نیورایدرز پرس،۲۰۱۰٫

نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک شیکاگو B

نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش شیکاگو B

این کتاب از داستان ­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند( استوارت و سیمونس ۲۰۱۰، ۲۲).

نحوه ارجاع در فهرست منابع به روش شیکاگو B

استوارت، دیو اند مارک سیمونس.۲۰۱۰٫ زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می ­کنند. برکلی: نیو رایدرز پرس.

ارجاع دهی به سبک OSCOLA

OSCOLA در مدارس حقوق استفاده می­ شود و نوشته ­های حقوقی به انگلیسی استفاده می­ گردد. OSCOLA از سیستم نشانه­ گذاری استفاده می­ کند، که شامل توضیحات کامل منبع در پاورقی می ­شود.

نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک OSCOLA

نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش OSCOLA

این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­ کند.۱

نحوه ارجاع دهی در پاورقی به روش OSCOLA

۱ دیو استوارت و مارک سیمونس، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می رسند( نیو رایدرز پرس، ۲۰۱۰)

نحوه ارجاع دهی فهرست منابع به روش OSCOLA

استوارت D و سیمونس M، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می رسند( نیورایدرز پرس، ۲۰۱۰)

ارجاع دهی به سبک MLA

سبک MLA توسط انجمن زبان مدرن (Modern Language Association) ارائه شده است و اختصاصا در مطالعات زبان شناسی مورد استفاده قرار می­ گیرد. MLA از سیستم نویسنده-شماره صفحه پیروی می­ کند.

نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش MLA

این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند (استوارت و سیمونس ۲۲).

نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع

استوارت، دیو و مارک سیمونس. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند. برکلی: نیورایدر پرس چاپ ۲۰۱۰٫

ارجاع دهی به سبک IEEE

موسسه مهندسان برق و الکترونیک (Institute of Electrical and Electronics Engineers) یا IEEE سبکی از ارجاع دهی است که اغلب در علوم فنی، نظیر مهندسی برق و IT مورد استفاده قرار می­گیرد. سبک IEEE برای منابع خاصی قابل استفاده است. برای انواع منابع که تحت پوشش IEEE قرار نمی ­گیرند، روش شیکاگو استفاده می­ شود. IEEE از سیستم عددی پیروی می­ کند.

نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک IEEE

نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش IEEE

این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند (۱).

نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع به روش IEEE

د.استوارت و م.سیمونس، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند. برکلی، USA : نیورایدرز پرس، ۲۰۱۰٫

ارجاع دهی به سبک Turabian

Turabian نوعی ارجاع دهی است که بسیار به سبک شیکاگو شباهت دارد. این نوع ارجاع دهی اختصاصا برای دانشجویانی که مقالات تحقیقاتی می ­نویسند یا اقدام به ترجمه مقاله می کنند طراحی شده است.

درست همانند سبک شیکاگو، Turabian نیز از سیستم نشانه­گذاری و نویسنده-تاریخ پیروی می کند. سیستم نشانه­گذاری در علوم انسانی (همانند ادبیات، تاریخ و هنر) و سیستم نویسنده-تاریخ در علوم اجتماعی استفاده می ­شوند.

نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک Turabian با سیستم نشانه گذاری

نحوه ارجاع دهی درون متنی

این کتاب از داستان­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند.۱

نحوه اشاره به منبع اصلی در پاورقی/ته ­نویس

۱ دیو استوارت و مارک سیمونس، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می رسند( برکلی: نیورایدرز پرس،۲۰۱۰)، P.22.

اشاره به منابع زیرمجموعه منبع اصلی با استفاده از پاورقی/ته­ نویس

۱ استوارک و سیمونس، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می­ رسند. P.22.

نحوه ارجاع دهی در لیست منابع

استوارت، دیو و مارک سیمونس. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می­ رسند. برکلی: نیورایدرز پرس ، ۲۰۱۰٫

نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک Turabian با استفاده از سیستم نویسنده-تاریخ

نحوه ارجاع دهی درون متنی

این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند(استوارت و سیمونس ۲۰۱۰، ۲۲ ).

نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع

استوارت، دیو و مارک سیمونس.۲۰۱۰٫ زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می­ رسند. برکلی: نیورایدرز پرس.

ارجاع دهی به روش AMA

از سبک AMA اغلب در علوم پزشکی استفاده می­شود و از سیستم عددی پیروی می­کند. اعداد در متن به صورت بالانوشت و شماره صفحه داخل پرانتز قرار می­ گیرند.

نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک AMA

نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش AMA

این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­ کند.۱(صفحه۳)

نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع به روش AMA

استوارت د، سیمونس م. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می رسند. برکلی،USA : نیو رایدرز پرس؛ ۲۰۱۰٫

ارجاع دهی به روش ACS

انجمن شیمی آمریکا (American Chemical Society) یا ACS نوعی از ارجاع دهی را ارائه کرد که اغلب برای مقالات پژوهشی علوم شیمی استفاده می­ شود. سبک ACS سه مدل مختلف برای ارجاع دهی درون متنی دارد. انتخاب سبک بستگی به مقاله دارد. در توضیحات صفحه ۲۸۸ شما می­ توانید بفهمید برای هر مقاله ای باید از کدام نوع استفاده کنید.

نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک ACS

نحوه ارجاع دهی درون متنی با استفاده از پاورقی

این کتاب از داستان ­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند.۱

نحوه ارجاع دهی درون متنی با استفاده از سیستم عددی

این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند. (۱)

نحوه ارجاع دهی درون متنی با استفاده از سیستم نویسنده-تاریخ

این کتاب از داستان­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند. (استوارت و سیمونس،۲۰۱۰)

در فهرست منابع، زمانی که از سیستم نویسنده-تاریخ استفاده می­ شود، منابع به ترتیب حروف الفبا لیست می­ شوند و زمانیکه از سیستم عددی پیروی می­ کنید به ترتیب اعداد ذکر می ­گردد.

نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع

استوارت،د.؛سیمونس،م. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می رسند؛ نیورایدرز پرس: برکلی،۲۰۱۰٫

ارجاع دهی به سبک NLM

کتابخانه ملی علوم پزشکی(National Library of Medicine) یا NLM سبکی از ارجاع دهی است که در علوم پزشکی مورد استفاده قرار می­ گیرد. در سبک NLM از سیستم عددی استفاده می­ شود.

نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک NLM

نحوه ارجاع دهی درون متنی

این کتاب از داستان ­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند.[۱]

نحوه ارجاع دهی در لیست منابع

۱٫استوارت د، سیمونس م. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می­ رسند. برکلی: نیورایدرز پرس؛ ۲۰۱۰٫

ارجاع دهی به سبک AAA

انجمن انسان شناسی آمریکا (American Anthropological Association) یا AAA سبکی از ارجاع دهی است که پایه و اساس آن شبیه به سبک شیکاگو است و اغلب در مطالعات اجتماعی مورداستفاده قرار می­ گیرد. سبک AAA از سیستم نویسنده-تاریخ استفاده می­ کند.

نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به روش AAA

نحوه ارجاع دهی درون متنی

این کتاب از داستان ­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند. (استوارت و سیمونس ۲۰۱۰، ۲۲)

نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع

استوارت، دیو، و مارک سیمونس

۲۰۱۰ زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می­ رسند. برکلی: نیورایدرز پرس.

ارجاع دهی به روش APSA

اداره بازبینی علوم سیاسی آمریکا(American Political Science Review) یا APSA سبکی از ارجاع دهی را ارائه کرده است که اصولا در علوم­ سیاسی استفاده می­ شود که قوانین خاصی برای مدارک دولتی آمریکا دارد. APSA از سیستم نویسنده-تاریخ استفاد می­ کند.

نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک APSA

نحوه ارجاع دهی درون متنی

این کتاب از داستان­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­ کند. (استوارت و سیمونس ۲۰۱۰)

نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع

استوارت، دیو، و مارک سیمونس. ۲۰۱۰٫ زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می­ رسند. برکلی: نیورایدرز پرس.

ارجاع دهی به سبک ABNT

انجمن بین المللی استانداردهای برزیلی (Associação Brasileira de Normas Técnicas) یا ABNT سبکی از ارجاع دهی است که برای استانداردسازی فرمت مقالات علمی استفاده می ­شود. این سبک ارجاع دهی سبک اصلی ارجاع دهی در برزیل و سایر کشورهای پرتغالی زبان است.

قاعده NB10520 توضیح می­ دهد که یک دانشجویی که از سبک ABNT استفاده می کند باید بین استفاده از سیستم عددی یا سیستم نویسنده-تاریخ برای ارجاع دهی کدام را انتخاب کند. اگر دانشجو تصمیم بگیرد از سیستم نویسنده-تاریخ استفاده کند باید منابع را در فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا ذکر کند و اگر بخواهد از سیستم عددی استفاده کند باید منابع را نیز به ترتیب اعداد بچیند.

نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به روش ABNT با توجه به سیستم نویسنده-تاریخ

نحوه ارجاع دهی درون متنی

این کتاب از داستان ­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند. (استوارت ؛ سیمونس، ۲۰۱۴، صفحه ۲۲ ).

نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع

۱استوارت، دیو ؛ سیمونس، مارک. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می ­رسند. برکلی: نیورایدرز پرس، ۲۰۱۴٫*

نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک ABNT با استفاده از سیستم عددی

نحوه ارجاع دهی درون متنی

این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند. (۱)

نحوه ارجاع دهی فهرست منابع

(۱)استوارت،دیو؛ سیمونس،مارک. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می ­رسند. برکلی: نیورایدرز پرس،۲۰۱۴٫

الو تز برندی متفاوت در خدمات پایان نامه و مشاوره پروپوزال با همکاری اساتید برجسته ایران

مشاوره پروپوزال دکتری و مشاوره پروپوزال ارشد و مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری

 

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.