مجلات علمی پژوهشی علوم انسانی | انجام پایان نامه دکترا
تماس: 09353132500

مجلات علمی پژوهشی علوم انسانی

سپتامبر 01, 2019 (0) نظر , , , , , , , , , ,

مجلات علمی پژوهشی علوم انسانی

مجلات علمی پژوهشی علوم انسانی

مجلات علمی پژوهشی علوم انسانی

لیست مجلات رشته مهندسی کشاورزی آب و خاک

ژئو فیزیک و ژئو شیمی خاک، آب و سایر موارد مربوط به حاصلخیزی خاک در رشته مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مجلات معتبر داخلی و مورد تایید وزارت علوم در رشته کشاورزی با توجه موضوع دسته بندی شده‌اند. در این مطلب در الو تز  لیست مجلات رشته مهندسی کشاورزی- آب و خاک ارائه شده است.

مقالات مرتبط با گرایش آب و خاک در مجلات علمی داخلی گرایش آب و خاک باید منتشر شوند.

لیست مجلات علمی داخلی گرایش آب و خاک رشته مهندسی کشاورزی

مجلات معتبر و مورد تایید وزارت علوم در رشته مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک عبارتند از:

الو تز

پایان نامه من

ردیف–نام نشریهاعتبار
۱مدیریت آب در کشاورزی – انجمن علمی آبیاری و زهکشی ایرانعلمی – ترویجی
۲علوم و مهندسی آبیاری (علمی کشاورزی سابق) – دانشگاه شهید چمران اهوازعلمی – پژوهشی
۳علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) – دانشگاه صنعتی
اصفهان
علمی – پژوهشی
۴حفاظت منابع آب و خاک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتعلمی – پژوهشی
۵زیست شناسی خاک – انجمن علوم خاک ایرانعلمی – پژوهشی
۶کشاورزی دانش آب و خاک (دانش کشاورزی مسابق) – دانشگاه تبریزعلمی – پژوهشی
۷تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات، مهندسی کشاورزی سابق)
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
علمی – پژوهشی
۸تحقیقات کاربردی خاک – دانشگاه ارومیهعلمی – پژوهشی
۹تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) – پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران
علمی – پژوهشی
۱۰پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب سابق) – مؤسسه تحقیقات خاک و آبعلمی – پژوهشی
۱۱پژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) –
دانشگاه گرگان
علمی – پژوهشی
۱۲پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب سابق) – مؤسسه تحقیقات خاک و آبعلمی – پژوهشی
۱۳پژوهش آب ایران – دانشگاه شهرکردعلمی – پژوهشی
۱۴آبیاری و زهکشی – انجمن آبیاری و زهکشی ایرانعلمی – پژوهشی
۱۵آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) – دانشگاه فردوسی مشهدعلمی – پژوهشی
۱۶آب و توسعه پایدار – دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری شرکت آبنا مشهدعلمی – ترویجی
۱۷مهندسی آبیاری و آب ایران – انجمن مهندسی آبیاری و آب ایرانعلمی – پژوهشی
۱۸هواشناسی کشاورزی – انجمن مهندسی آبیاری و آب ایرانعلمی – پژوهشی
۱۹مدیریت خاک و تولید پایدار – انجمن علوم خاک ایرانعلمی – پژوهشی
۲۰مدیریت آب و آبیاری – دانشگاه تهرانعلمی – پژوهشی
۲۱مهندسی منابع آب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتعلمی – پژوهشی

 

الو تز برندی متفاوت در خدمات پایان نامه و مشاوره پروپوزال با همکاری اساتید برجسته ایران

مشاوره پروپوزال دکتری و مشاوره پروپوزال ارشد و مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری

نظر (0)Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

تماس با "پایان نامه دکترا"