تماس: 09353132500

مفهوم متغیر در پروپوزال چیست؟

سپتامبر 01, 2019 (0) نظر , , , , , , , , , , ,

مفهوم متغیر در پروپوزال چیست؟

مفهوم متغیر در پروپوزال چیست؟

مفهوم متغیر در پروپوزال چیست؟متغیر ها یا اعدادی که در تحقیق استفاده میشوند باید در عنوان به آنها اشاره کرد و از آنها در انتخاب عنوان مناسب استفاده کرد.متغیر ها به دو دسته کمی و کیفی تقسیم میشوند.با اندازه گیری این متغیر ها اعداد به دست آمده را به صورتی آزمودنی و منطبق با قاعده ای معین و علمی منتسب کرد. متغیرهای کمی خود شامل دو دسته می شود. اولین دسته متغیر کمی گسسته است که به عنوان نمونه می توان از تعداد کتاب ها، تعداد اولاد و غیره نام برد و دسته دوم متغیر های کمی پیوسته هستند که می توان به قد، وزن و مواردی از این دست اشاره نمود.

مثال در مورد متغیر های یک پروپوزال:

مثال: سن يك متغير كمي است و جنس يك متغير كيفي است.

متغيرهاي كمي خود به دو دسته تقسيم مي شوند:

  • كمي گسسته:  بين دو عدد اعشار نمي‌گيرد؛ مانند تعداد افراد حاضر دریک کلاس.
  •  كمي پيوسته:  بين دو عدد بي‌نهايت عدد و اعشار مي‌تواند قرار گيرد؛ مانند وزن بین 55 تا 56.

متغيرهاي كيفي نيز به 2 دسته تقسيم مي شوند:

  •  كيفي اسمي:  برتري ترتيبي بين حالات مختلف متغير وجود ندارد؛ مانند جنس يا شغل.
  •  كيفي رتبه‌اي:  برتري ترتيبي بين حالات مختلف متغير وجود دارد؛ مانند درجه بدخيمي‌ها يا ميزان تحصيلات.

دسته بندی متغیر ها

اما تقسیم بندی دیگری نیز برای متغیر ها وجود دارد. متغیرها از نظر نقشی که ایفا می کنند به پنج دسته تقسیم می شود. متغیرهای مستقل که یک ویژگی از یک محیط فیزیک یا اجتماعی می باشد و با انتخاب و دستکاری های محقق و پژوهشگر می تواند مقدار دار شده و تاثیر آن بر عناصر و متغیرهای دیگر تحقیق مشخص شود.

مطب پیشنهادی :  انجام پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی دکترا و کارشناسی ارشد و انجام رساله دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی

دومین نوع متغیر در این دسته متغیر وابسته است. این نوع از متغیر وابسته به متغیر مستقل بود و تغییرات آن تاثیر پذیر از یک متغیر دیگر است. اگر بخواهیم مثالی بزنیم اگر تحقیقی در رابطه با تاثیر تشویق در یادگیری دانش اموزان باشد تشویق کردن دانش آموزان متغیر مستقل بود و یادگیری که تاثیر پذیر از این تشویق هاست متغیر وابسته است.

سومین نوع متغیر در این دسته، متغیر تعدیل کننده است. این نوع متنی می تواند از نوع کیفی و یا کمی باشد و بر  جهت گیری رابطه میان متغیرهای وابسته و مستقل را تاثیر می گذارد. به عنوان مثال اگر همان عنوان تاثیر تشویق بر یادگیری دانش آموزان دختر وپسر ذکر شود، جنسیت دانش آموزان متغیر تعدیل کننده است.

متغیر های کنترلی چهارمین دسته از انواع متغیر ها هستند. اصولا در یک پژوهش محقق توانایی این را ندارد که تمامی روابط و تاثیر متغیرها بریکدیگر را بررسی  کند. بدین منظور برخی از متغیر ها را کنترل می کند و آخرین دسته از متغیرها، متغیرهای مداخله گر هستند. این متغیرها، متغیرهایی هستند که پژوهشگر و محقق برای استنتاج تاثیر متغیرها ی وابسته و مستقل بر یکدیگر مورد استقاده قرار می گیرند.

اشاره کردن به متغیرهای تحقیق در عنوان پژوهش ضرورت دارد و با شناخت کامل متغیرها می توانیم عنوان مناسبی را برای پروپوزال خود تعیین کنیم.

 

متغيرهاي مخدوشكننده (مزاحم): متغيرهايي هستند كه با علت و معلول هر دو در ارتباط هستند و بر روي هريك از آنها تأثير مي گذارند. مثال فرض كنيم كه محققي ميخواهد نقش سيگار را بر روي بيماريهاي قلبي و عروقي مطالعه كند. يكي از متغيرهاي مخدوشكننده در اين ميان استرس است كه هم ميتواند باعث بيماري قلبي شود و هم بر روي مصرف بيشتر سيگار اثر بگذارد. در مطالعات تحليلي شناخت تمامي متغيرهاي مخدوشكننده از اهميت بسيار زيادي برخوردار است؛ زيرا اگر اثر اين متغيرها بر نتيجه مطالعه در مرحله نمونهگيري يا تحليل آماري خنثي نشود، نتايج حاصل قابل اطمينان نخواهد بود.
متغيرهاي زمينهاي: متغيرهاي مربوطه به خصوصيات فردي جمعيت نمونه را متغير زمينهاي ميگويند. اين متغيرها معموالً در تمامي مطالعات ثبت ميشوند؛ مانند سن، جنس، شغل، تحصيالت و وضعيت تأهل. در برخي از مطالعات اين متغيرها نقش متغير مستقل را بازي ميكنند.

الو تز برندی متفاوت در خدمات پایان نامه و مشاوره پروپوزال با همکاری اساتید برجسته ایران

مطب پیشنهادی :  لیست مجلات معتبر داخلی و خارجی برای چاپ مقاله

مشاوره پروپوزال دکتری و مشاوره پروپوزال ارشد و مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری

 

نظر (0)Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.