تماس: 09353132500

موضوع پروژه پزشکی عمومی

سپتامبر 01, 2019 (0) نظر , , , , , , , , , ,

موضوع پروژه پزشکی عمومی

موضوع پروژه پزشکی عمومی

موضوع پروژه پزشکی عمومی

این مطلب در الو تز برای نمایش موضوعات پروژه پزشکی عمومی ساخته شده است که در معتبر ترین دانشگاه های این موضوعات پروژه پزشکی انتخاب شده اند . موضوعاتی که مورد توجه استاید و پژوهشگران در سال های اخیر قرار گرفته است . این موضوعات میتواند برای موضوع پروژه انتخاب شود چرا که هیچ پرونده ای بسته نمیشود و همچنان علم وجود دارد و شما میتوانید با انتخاب یکی از این پروژه ها ادامه دهنده راه کسانی باشید که برای اولین بار این موضات را برای رشته پزشکی عمومی انتخاب کرده اند.اما در انتخاب این موضوعات باید دقت کنید که با علاقه و هدف شما همخوانی دارد یا خیر . شما میتوانید با مطالعه نمودن انواع مقاله ها شکاف های موجود درون آن ها را تشخیص دهید و همین شروعی بر پروپوزال و پایان پزشکی عمومی شود . با ما همراه باشید .

لیست موضوع رشته پزشکی عمومی

 • بررسی مقایسه ای تاثیر درمانی رژیمهای خوراکی 10-7 روزه سفالکسین ، امپی سیلین ، اموکسی سیلین و سفیکسیم ،در درمان سیستیت بدون عارضه در زنان حامله شهرستان …
 • بررسی مقایسه ای زمان جداشدن بندناف با استفاده از دو روش شیر مادر و الکل اتیلیک درمراقبت از بندناف
 • بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر تمایل مادران باردار به انتخاب روش زایمان
 • بررسی مقایسه ای میزان افسردگی در زنان استفاده کننده از قرص های ضدبارداری خوراکی ( OCP ) و روش طبیعی برای جلوگیری از بارداری در مراکز بهداشتی – ………..
 • بررسی موارد عفونت فضای دور لوزه در مراجعین به مراکز اموزشی درمانی …………طی سالهای …..
 • بررسی میزان اثربخشی داروی پرمترین در درمان بیماران مبتلا به شپش سر در مناطق روستایی – شهری شهرستان ……..
 • بررسی میزان اضطراب در مراقبین پرواز برج مراقبت فرودگاه …………
 • بررسی میزان اعتماد به نفس و ارتباط با برخی عوامل وابسته در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی …….
 • بررسی میزان شیوع شپش سر و گال در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان ………….
 • بررسی میزان عوارض حاملگی در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی شدید واکلامپسی بستری شده در مرکز اموزشی – درمانی …………
 • بررسی میزان ید ادرار مادران شیرده مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی …………
 • بررسی میزان ید شیر مادران شیرده مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی ……… در سال …..
 • بررسی اثرات اموزش چهره به چهره در کاهش تداخلات دارویی نسخ بیمه ای پزشکان گرگان در …..
 • بررسی اثرات اموزش چهره به چهره درکاهش تداخلات دارویی نسخ بیمه ای پزشکان شرق و غرب استان ……….
 • بررسی ارتباط تغییرات ازمایشگاهی با سطح هوشیاری در مصدومین مغزی مراجعه کننده به مرکز اموزشی …………. در طی ………..
 • بررسی ارتباط میزان دفع پروتئین ادرار در 24 ساعت با نسبت پروتئین به کراتی نین در یک نمونه ادراری در زنان مشکوک به پره اکلامپسی
 • بررسی ارزش تشخیصی اندازه گیری تروپونین I به روش Rapid (ایمونوکروماتوگرافی) در تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در بیماران مراجعه کننده به مرکز ………..
 • بررسی الگوی رشد جسمانی دانش اموزان ابتدایی پایگاههای تحقیقات جمعیتی شهر …….
 • بررسی الگوی رشد جسمی کودکان دبستانی روستایی شهرستان ……..
 • بررسی ایمنی سرولوژیکی پرسنل حرفه های پزشکی نسبت به هپاتیت B در مراکز اموزشی درمانی شهر ………..
 • بررسی بروز اختلالات هدایتی قلب و عوامل مربوط به ان در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بخش قلب و CCU مرکز اموزشی – درمانی ……….
 • بررسی تاثیر پانسمان بر کاهش میزان عفونت زخم در اعمال جراحی تمیز در بیماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی………. اذر شهرستان ………….
 • بررسی تاثیر تزریق کورتیکواستروئید به زنان در معرض زایمان زودرس جهت کاهش سندرم دیسترس تنفسی در نوزادان متولد شده در ……………
 • بررسی توزیع فراوانی حاملگی خارج رحمی و عوامل مرتبط با ان در بیماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی – درمانی دزیانی گرگان در طی سالهای ………….
 • بررسی حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص سنگ مجرای صفراوی مشترک همراه در بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفرا در بیمارستان ………..
 • بررسی روند سه ساله وضعیت بهبودی و پیش اگهی بیماران مبتلا به کانسر پستان تحت درمان در مراکز تشخیصی و درمانی شهرستان …..
 • بررسی سطح غلظت روی سرم در کودکان مدراس استثنایی استان…….
 • بررسی سنجش تراکم استخوان و برخی عوامل موثر بر ان در مراجعین به مراکز سنجش تراکم استخوان …… ………..
 • بررسی شایع ترین علل ایجاد کننده ملاسما در بیماران مبتلا به ملاسما مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست بیمارستان …….
 • بررسی شایع ترین علل منجر به هیسترکتومی های آموزش انجام شده طی سالهای ……
 • بررسی شایعترین علل تشنج در نوزادان بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان طالقانی گرگان طی سالهای ………..
 • بررسی شیوع HBSAg + بر بیماران بستری شده بعلت زردی در مرکز اموزشی درمانی ……….
 • بررسی شیوع اختلالات افسردگی در دوران بارداری و عوامل مرتبط با ان در زنان باردار مراجعه کننده جهت کنترل بارداری به مراکز بهداشتی – درمانی شهر………..
 • بررسی شیوع الودگی به عفونتهای HBV & HIV , HCV در معتادین زندان شهرستان …….
 • بررسی شیوع اوتیت سروز ( OME ) در دانش اموزان مدارس ابتدایی و مهدکودکهای شهر……… در سنین ………
 • بررسی شیوع دوقلویی و عوامل وابسته به ان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز اموزشی درمانی ……….
 • بررسی شیوع سپسیس زودرس نوزادی در نوزادان ترم متولد شده از مادران دچار پارگی زودرس کیسه اب مراجعه کننده به مراکز اموزشی درمانی…………..
 • بررسی شیوع سندرم فرسودگی شغلی در پرسنل درمانی سه بیمارستان وابسته ( 5 اذر ، طالقانی ، دزیانی ) به دانشگاه علوم پزشکی ……….
 • بررسی شیوع ماکروزومی و برخی عوامل موثر بر آن در خانمهای باردار مراجعه کننده جهت زایمان به مراکز اموزشی-درمانی ……..
 • بررسی شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی درنوزادان مبتلا به ایکترطول کشیده بستری شده درمرکزاموزشی درمانی کودکان ………
 • بررسی عوارض حین بستری پس از ازوفاژکتومی در بیماران مبتلا به کانسرمری مراجعه کننده به بیمارستان ……..
 • بررسی عوامل موثر بر تشنج کودکان در بیمارستان ………….
 • بررسی عوامل موثر بر سقط خودبه خودی در زنان مراجعه کننده به مرکز اموزشی – درمانی ……….. در نیمسال دوم…..
 • بررسی فراوانی اختلالات خودایمنی (الوپسی اره اتا، دیابت تیپ 1 و اختلالات تیروئید)در بیماران ویتیلیگو مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان ……….
 • بررسی فراوانی اختلالات خونریزی رحمی و دردهای لگنی پس از لوله بستن در بین زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان …………. شهرستان …………
 • بررسی فراوانی اکنه استروئیدی در مبتلایان به اکنه مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست بیمارستان …..
 • بررسی فراوانی خود درمانی در برخورد با ضایعات پوستی در معلمین شهر ………
 • بررسی فراوانی عوامل خطر انژین صدری ناپایدار در بیماران بستری در بخش قلب مراکز اموزشی درمانی ……
 • بررسی فراوانی نسبی هیپرپلای اندومتر و عوامل خطرساز ان در سنین حول و حوش یائسگی در مراجعین با شکایت خونریزی غیرطبیعی واژینال ( AUB ) به درمانگاه بیمارستان………..
 • بررسی فراوانی نقص انزیم G6PD در نوزادان زنده متولد شده در بیمارستان دزیانی شهرستان ………..
 • بررسی فراوانی و انواع انتی بیوتیکهای تجویز شده در بچه های زیر 16 سال در نسخ بیمه ای پزشکان ………
 • بررسی فراوانی یافته های گرافی قفسه سینه و بالینی در بیماران بزرگسال بستری شده با پنومونی در بیمارستان ……… شهرستان …………
 • بررسی نوع درمان و نتایج بهبودی بیماران مبتلا به پرتز در استان ……….. طی سالهای …………
 • بررسی وضعیت سلامت روان دانش اموزان دوره متوسطه (دبیرستانی) شهر ………..
 • بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی …………..
 • بررسی یافته های سونوگرافی دستگاه ادراری در بیماران مبتلا به هیپرپلازی خوش خیم پروستات در مرکز اموزشی – درمانی 5اذر گرگان در طی سالهای 82-1378
 • تعیین درصد تجویز غیرمنطقی سفالوسپورین نسل سوم در درمان گاستروانتریت حاد اطفال در نسخ پزشکان عمومی …………
 • تعیین سطح سرمی هورمون پاراتیروئید در بیماران دیالیزی مرکز دیالیز بیمارستان ………..
 • تعیین میزان شیوع میگرن در دانش اموزان دبستانی شهر گرگان در سال تحصیلی ………
 • مقایسه اثر دو انتی بیوتیک کفلین و کلیندامایسین در پیشگیری از عفونت زخم در اعمال جراحی تمیز- الوده شکم در بیماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی-درمانی ……….
 • موضوع پروژه پزشکی عمومی
مطب پیشنهادی :
چاپ مقاله سریع و آسان در مقاله مروری یا مقاله پژوهشی

الو تز برندی متفاوت در خدمات پایان نامه و مشاوره پروپوزال با همکاری اساتید برجسته ایران

مشاوره پروپوزال دکتری و مشاوره پروپوزال ارشد و مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری

 

نظر (0)Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.
تماس با "پایان نامه دکترا"