تماس: 09353132500

پرسشنامه درگیری والدین

سپتامبر 01, 2019 (0) نظر ,

پرسشنامه درگیری والدین

پرسشنامه رایگان مشارکت (درگیری) والدین

پرسشنامه درگیری والدین :

پرسشنامه درگیری والدین که بدان پرسشنامه مداخله والدین یا مشارکت والدین در مدرسه نیز  گفته می شود.

Parent–Teacher Involvement Questionnaire
(Anne Corrigan (2002

توجه والدین به تکالیف شب فرزندشان

۱٫ شما هر چند وقت یک بار مشق شب فرزند خود را چک می کنید؟
۲٫ شما هر چند وقت یک بار از فرزند خود می پرسید که در مدرسه چه کارهایی انجام داده است؟
۳٫ شما هر چند وقت یک بار نمره برگه های امتحانی فرزندتان را می بینید؟
۵٫ شما هرچند وقت یک بار با فرزندتان در باره ی درس ها و کارهای مدرسه اش صحبت می کنید؟
۶٫ شما هرچند وقت یک بار با فرزندتان در باره ی رفتارش در مدرسه صحبت می کنید؟
۷٫ شما هر چند وقت یک بار با فرزند خود در مورد نهایت تلاشش در مدرسه صحبت می کنید؟
۸ . شما هر چند وقت یک بار از فرزند خود درباره ی یکی از معلمانش می پرسید یا صحبت می کنید؟

توجه والدین به معلم / مدرسه

۹٫ شما هرچند وقت یک بار با یکی از معلمین فرزندتان صحبت می کنید؟
۱۰٫ شما هرچند وقت یک بار در فعالیت های مدرسه شرکت می کنید؟ مثل جشن های عمومی، جلسات اولیا و مربیان و مانند این ها…
۱۱٫ شما هرچند وقت یک بار به صورت داوطلبانه به فعالیت های مربوط به مدرسه کمک کنید؟ مانند گردش علمی، بازی ورزشی، یا فعالیت های دیگر.
۱۲٫ شما هرچند وقت یک بار در انجمن اولیا و مربیان که توسط مدرسه ی فرزندتان برنامه ریزی می شود شرکت می کنید؟
۱۳٫ شما هرچند وقت یک بار با مدرسه ی فرزندتان تماس برقرار می کنید تا با معلم یا کارمندان مدرسه، ملاقاتی برای گفتگو درباره ی رفتار فرزندتان داشته باشید؟
۱۴٫ شما هر چند وقت یک بار درمورد نگرانیتان از درس های مدرسه فرزندتان با تلفن به معلم تماس می گیرید یایادداشتی برای او می نویسید؟
توجه معلم به والدین
۱۵٫ معلم فرزندتان هرچند وقت یک بار برای گفتگو درباره ی رفتار فرزندتان با شما تماس برقرار می کند؟
۱۶٫ معلم فرزندتان هرچند وقت یک بار به شما اطلاعاتی در مورد عملکرد فرزندتان در مدرسه به شما می دهد؟
۱۷٫ معلم فرزندتان هرچند وقت یک بار به شما اطلاعاتی درباره ی پیش برد تکالیف آینده، پروژه ها و یا رویدادهای دیگر در مورد فرزندتان به شما می دهد؟
۱۸٫ هر چند وقت یک بار معلم و یا مسؤلین مدرسه به شما اطلاعاتی درمورد اینکه فرزندتان چطور در مدرسه رفتار می کند را می دهند؟
۱۹٫ معلم فرزندتان هرچند وقت یک بار به شما اطلاعاتی درباره ی پیشرفت تحصیلی فرزندتان در مدرسه به شما می دهد؟

مطب پیشنهادی :
کیت آزمایشگاهی | خرید کیت آزمایشگاهی | کیت تحقیقاتی | خرید کیت تحقیقاتی | فروش | ارزان

شرح سایت روان سنجی:

۱۹ پرسش این ابزار توسط آقای عسگری برگردان شده و در احتیار سایت روان سنجی گذاشته شده است. نسخه انگلیسی این ابزار در سایت روان سنجی وجود دارد.

پایایی پرسشنامه مشارکت (درگیری) والدین در امور تحصیلی

اعتبار: آلفا کرونباخ برای هر خرده مقیاس و برای دو گروه در معرض خطر و نرمال ( از چپ به راست) در زیر آمده است.

Quality of the Relationship between Parent and Teacher .896‚ .۸۹۳
Parent’s Involvement and Volunteering at School .745‚ .۸۱۵
Parent’s Endorsement of Child’s School .905‚ .۸۸۵
Frequency of Parent-Teacher Contact .658‚ .۶۵۸

چگونگی دستیابی

This instrument can be found at: http://www.fasttrackproject.org

نمره گذاری پرسشنامه مشارکت (درگیری) والدین در امور تحصیلی

Items 1-10: 0=“never”‚ ۱=“once or twice a year”‚ ۲=“almost every month”‚ ۳=“almost every week”‚ ۴=“more than once per week”
Items 11-22: 0=“not at all”‚ ۱=“a little”‚ ۲=“some”‚ ۳=“a lot”‚ ۴=“a great deal”
Items 23-26: 0=“strongly disagree”‚ ۱=“disagree”‚ ۲=“not sure”‚ ۳=“agree”‚ ۴=“strongly agree”

مطب پیشنهادی :
چطور بفهمیم کتابی ترجمه یا چاپ شده است ؟

منبع برای آگاهی بیشتر

ترجمه شده توسط الو تز / کپی برداری با ذکر منبع بلامانع میباشد

Corrigan‚ A. (2002). Parent-Teacher Involvement Questionnaire: Parent Version (Fast Track Project Technical Report). Available from the Fast Track Project Web site‚ http://www.fasttrackproject.org
Miller-Johnson‚ S. & Maumary-Gremaud‚ A. (1995). Parent-Teacher Involvement: Parent Version (Fast Track Project Technical Report). Durham‚ NC: Duke University

الو تز برندی متفاوت در خدمات پایان نامه و مشاوره پروپوزال با همکاری اساتید برجسته ایران

مشاوره پروپوزال دکتری و مشاوره پروپوزال ارشد و مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری

 

نظر (0)Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.
تماس با "پایان نامه دکترا"