alikianpoor, Author at انجام پایان نامه دکترا | صفحه 30 از 32
تماس: 09353132500

پرسشنامه درگیری والدین

سپتامبر 01, 2019 (0) نظر ,

پرسشنامه درگیری والدین

پرسشنامه رایگان مشارکت (درگیری) والدین پرسشنامه درگیری والدین : پرسشنامه درگیری والدین که بدان پرسشنامه مداخله والدین یا مشارکت والدین در مدرسه نیز  گفته...

اطلاعات بیشتر

پرسشنامه سازگاری دانشجویان

سپتامبر 01, 2019 (0) نظر , , , , ,

پرسشنامه سازگاری دانشجویان

پرسشنامه سازگاری دانشجویان پرسشنامه سازگاری دانشجویان : در این پژوهش به منظور اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه سازگاری استفاده شده است. این پرسشنامه توسط...

اطلاعات بیشتر

پرسشنامه بررسی راهکارهای توسعه گردشگری فرهنگی

سپتامبر 01, 2019 (0) نظر , , , , , , , , , , , , , ,

پرسشنامه بررسی راهکارهای توسعه گردشگری فرهنگی

پرسشنامه بررسی راهکارهای توسعه گردشگری فرهنگی پرسشنامه بررسی راهکارهای توسعه گردشگری فرهنگی : پرسشنامه زیر در چارچوب مطالعه ای گردشگری از منطقه الموت قزوین...

اطلاعات بیشتر

پرسش نامه چند عاملی رهبری(MLQ)

سپتامبر 01, 2019 (0) نظر , , , , , , , , , , , ,

پرسش نامه چند عاملی رهبری(MLQ)

معرفی پرسش نامه چند عاملی و کاربرد آن پرسش نامه چند عاملی رهبری(MLQ) : با تاکید بر دیدگاه دو مفهومی باس، پرسشنامه رهبری چند...

اطلاعات بیشتر

روش تحقیق هرمنوتیک

سپتامبر 01, 2019 (0) نظر , , , , , , , ,

روش تحقیق هرمنوتیک

روش تحقیق هرمنوتیک روش تحقیق هرمنوتیک : روش تحقیق عبارت از کلیه وسایل ومراحل جمع آوری منظم اطلاعات وشیوه تحلیل منطقی آن ها برای...

اطلاعات بیشتر

مراحل اجرای تحلیل گفتمان

سپتامبر 01, 2019 (0) نظر , , , , , , , , , , ,

مراحل اجرای تحلیل گفتمان

مراحل اجرای تحلیل گفتمان مراحل اجرای تحلیل گفتمان : تحلیل گفتمان به معنای یکی از روش های پژوهش در علوم رفتاری دارای مراحل مختلفی...

اطلاعات بیشتر

تعریف تحقیق و روش تحقیق

سپتامبر 01, 2019 (0) نظر , , ,

تعریف تحقیق و روش تحقیق

تعریف تحقیق و روش تحقیق تعریف تحقیق و روش تحقیق : تحقیق در لغت به معنای پیدا کردن، یافتن یا جستجوی حقیقت می باشد....

اطلاعات بیشتر

فرایند تحقیق قوم نگاری

سپتامبر 01, 2019 (0) نظر , , , , , , , , , ,

فرایند تحقیق قوم نگاری

فرایند تحقیق قوم نگاری فرایند تحقیق قوم نگاری : فرایند تحقیق در قوم نگاری بر اساس طرح تحقیق صورت میپذیرد که در آن برای...

اطلاعات بیشتر
تماس با "پایان نامه دکترا"